Aktiviteter generelt


Udstillinger

4-5 årlige udstillinger i salen på Carl Nielsen Skolen i Nr. Lyndelse.


Ferniseringer

Feniseringer er åbne for alle - også for ikke-medlemmer.

Vil tilstræber, at ferniseringerne indledes med et musikalsk indslag.


Generalforsamling

Generalforsamlingen i slutningen af marts er et af årets højdepunkter. Udover selve generalforsamlingen afholdes auktion over foreningens værker, lodtrækning blandt medlemmerne af et værk udvalgt af bestyrelsen til eje. De resterende værker udlånes til medlemmerne ved lodtrækning indtil næste generalforsamling.


Andre aktiviteter

Mindst en gang årligt arrangeres kunstnerbesøg, udflugter, filmaftener eller foredrag.Opdatering af hjemmesiden


Vi vil bestræbe os på at få opdateret siden, så ofte det er muligt, så man altid kan regne med seneste nyt her på siden.


Har du kommentarer til webmaster er du velkommen til at skrive til Susanne Nørgaard: susannevnorgaard@gmail.comKatalog over foreningens kunstværker

 

Kataloget kan åbnes ved klik her.

 

Her er et lille udsnit:

Tilbud til kunstforeningens medlemmer


Vi har et antal særtryk af Tina Horn til salg. Læs mere her


Om foreningen

Kunstforeningen blev stiftet i 1977.


Formålet er at fremme interesse og forståelse af kunst.


Udstillingerne

Der er 4-5 årlige udstillinger - i oktober, november, januar og februar. De afholdes altid i Carl Nielsen Salen på Carl Nielsen Skolen i Nr. Lyndelse, og varer ca. 1 måned. Én af udstillingerne kan være med amatørkunstnere.

Kunstforeningen køber ved hver udstilling et eller flere værker af den pågældende kunstner (dog ikke af amatørerne).


Ferniseringerne

Ferniseringerne er åbne for alle, også for ikke medlemmer.

Vi tilstræber, at ferniseringerne starter med musikalske indslag, og foreningen er vært ved et lettere traktement.

Her er mulighed for at hilse på kunstneren og se de udstillede værker. Der trækkes lod blandt medlemmerne om retten til at låne et af de indkøbte kunstværker med hjem indtil førstkommende generalforsamling.


Sensommerbrev / Invitationer

I september måned udkommer sensommerbrevet med sammensætning af den nye bestyrelse, samt omtale af næste sæsons udstillinger og arrangementer. Forud for hvert arrangement får medlemmerne en særlig invitation med introduktion til det aktuelle emne.


Generalforsamlingen

Generalforsamlingen i slutning af marts er et af årets højdepunkter. På generalforsamlingen aflægges beretning og regnskab, og der afholdes valg i henhold til vedtægterne. Derefter følger den mere festlige del med indtagelse af den medbragte mad og drikke. Dernæst afholdes auktion over foreningens kunstværker. Alle tilstedeværende medlemmer er herefter med i lodtrækning om et kunstværk udvalgt af bestyrelsen. De resterende værker udlånes til medlemmerne ved lodtrækning indtil næste generalforsamling.  Kontingent

Betaling er 300 kr. om året - heraf er de 150 kr. kontingent og de 150 kr. privat opsparing til køb af kunst. Man kan udmærket indbetale mere end de 300 kr., hvis man ønsker en hurtigere opsparing. Medlemmer der sikrer foreningen et nyt medlem, får 100 kr. sat ind på deres opsparing.

Medlemmer, som ønsker at modtage materiale fra kunstforeningen pr. post, pålægges desuden 50 kr. årligt til dækning af  portoudgifter.Køb af kunst

Hvis medlemmer ønsker at købe på en fernisering gives 10 % rabat på prisen.

Kunstforeningen Carl Nielsen af 1977 © 2020